เปลี่ยนแปลงกฎข้อการยึดครองหมู่บ้านของเพื่อน

  By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimisation. More information

  • เปลี่ยนแปลงกฎข้อการยึดครองหมู่บ้านของเพื่อน

   เรียนผู้เล่นทุกท่น

   ในช่วง 3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เราได้รับคำร้องเรียนมาจากหลายโดเมนเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกฎ 1.1 ดังนั้น ทางทีมงานจึงขอชี้แจงรายะละเอียดดังนี้

   เวอร์ชั่นปัจจุบัน
   1.1 ผู้เล่นแต่ละคนอาจเป็นเจ้าของและเล่นด้วยบัญชีเพียงบัญชีเดียวต่อเกมเวิลด์เท่านั้น บัญชีจะต้องถูกเล่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น บัญชีที่มีเพื่อผลประโยชน์ของบัญชีอื่นอาจถูกแบนอย่างถาวร


   เวอร์ชั่นใหม่

   1.2 [b] ผู้เล่นแต่ละคนอาจเป็นเจ้าของและเล่นด้วยบัญชีเพียงบัญชีเดียวต่อเกมเวิลด์เท่านั้น การยึดครองหมู่บ้านของเพื่อนโดยที่อีกฝ่ายยินยันสามารถกระทำได้
   [/b]


   ขอแสดงความนับถือ
   ทีมงานทราเวียน