כפר 2 בשרת איטי 8~9 ימים, בx3 כ60 שעות לכל הפחות t4.4 בלי לבזוז

    We've implemented the New Combat Simulator and combat reports on the PTR server.
    Check it out and provide your feedback here!