כפר 2 בשרת איטי 8~9 ימים, בx3 כ60 שעות לכל הפחות t4.4 בלי לבזוז

    Would you like to know what’s going on in the Tournament 2017 Finals?
    Keep yourself updated by reading "The Corner"!