דאטרלי_IL Ambassador

  • Male
  • Member since Jun 27th 2008
Last Activity

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

#AskTravian - Episode 4 is now available! Watch it here!

  • blest_IL -

    לא בהחלט לא, צריך לשנות פה את כל הצבעים הפורם נראה פשוט רע