_lsthanh_ Beginner

 • Member since May 18th 2013
Last Activity

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Would you like to know what’s going on in the Tournament 2017 Finals?
Keep yourself updated by reading "The Corner"!

 • Matrix -

  Chào bạn, bạn vui lòng gửi email tới admin@travian.com.vn về nội dung nick chủ thầu của bạn để mình giải quyết nhé. Các giải quyết cần được thực hiện qua email chính thức của Admin. Thanks

  • _lsthanh_ -

   Mình gửi lâu rồi....kiểm tra lại giúp

  • Matrix -

   Mình không hề nhận được email từ bạn. Nếu bạn gặp 1 email tự động gửi về, hãy làm theo yêu cầu xác nhận của nó thì email trước mới có thể tới nơi.
   Bạn có thể xem thêm tại đây: wbb.forum.travian.com/thread/57193
   Nếu bạn gửi email thông qua nút email của diễn đàn, nó không tới địa chỉ email của mình mà tới một email cá nhân khác. Bạn vui lòng gửi trực tiếp về admin@travian.com.vn hoặc gửi tin nhắn trong game tới "Admin" nhé.