TNHK Chủ thầu WW

 • 31
 • Member since Mar 20th 2016
Last Activity

By using our site, you accept the use of cookies to make your visit more pleasant, to offer you advertisements and contents tailored to your interests, to allow you to share content on social networks, and to create visit statistics for website optimisation. More information

The Tournament 2018 Qualification has started!
Don't miss Safiren's Corner!

The dev diary about The Journey of a bug is now available!
Don't miss it: Dev Diary: The Journey Of A Bug
Comments or questions? Discuss it here!

 • PQ-chinh_VN -

  lên Plan dọn DNA luôn đi bác nhở..lâu ngày nhớ ai hem

  • TNHK -

   Oa oa. Lâu lắm mới để ý cái này. Bit bác nt muộn wa.
   Ko nhớ đâu. Có khi còn chưa gặp

 • Matrix -

  Bạn có thể email tới admin@travian.com.vn trước 12h trưa ngày 15.11 để mình xét duyệt vì mình đang còn vài vé nhé trong trường hợp vé chính thức của bạn vì lý do nào đó bị hỏng.

 • TNHK -

  TNHK