🏛️ Program ambasadorů Travian: Legends 🏛️

After the holiday break, we are opening again the suggestion channel on Public Suggestions Board that gets updated on weekly basis.

The process is the following:
🔸 First, discuss your suggestion with the community in the #💬│suggestions-discussions channel
🔸 Once the suggestion is final and contains all the details post it in the #🎮│suggestions channel
🔸 A team member will review the suggestion and either give feedback or add the suggestion to the #📋│suggestions-vote channel
🔸 Around once per week the voted suggestions are evaluated by Game Design, a note is added on the Trello Board and they are moved to the most suitable list within the board.

Please note:
🔹 Suggestions may take up to 4 days to be processed (depending on the team availability)
🔹 Do NOT place more than one suggestion per message in the #🎮│suggestions channel

Co je vlastně program ambasadorů Travian: Legends?


Program ambasadorů Travian: Legends je skupina zástupců demokraticky zvolených hráči, kteří radí a asistují společnosti Travian Games s vývojem hry Travian: Legends. Skupina ambasadorů reprezentuje pohledy a zájmy hráčů a pravidelně přináší zpětnou vazbu z komunity zástupcům společnosti Travian Games.


Jaká je funkce ambasadorů Travian: Legends?


Každý ambasador Travian: Legends reprezentuje hráčskou komunitu a vytváří most mezi hráči a společností Travian Games. Ambasador je prvním kontaktem pro tým Travian: Legends (vývojáři, herní designéři, zástupci pro komunikaci apod.) pro získání rychlého názoru nebo podrobnější zpětné vazby.


Ambasadoři se účastní různých chatů, kde se mluví o vývoji hry a přináší svou zpětnou vazbu a také priority ze svých komunit.


Jaký vliv můžou mít ambasadoři na vývoj hry?


Ambasadoři můžou podpořit tým Travian: Legends v dolaďování nadcházejících funkcí a pomáhat týmu prioritizovat budoucí funkce. Můžou také navrhovat nové funkce a nápady od komunity.


V případě vážných potíží ve hře, např. chyb či problémů s připojením můžou ambasadoři přímo kontaktovat tým, aby bylo možné vyřešit potíže co nejdříve.


Jak se lze dostat do programu ambasadorů Travian: Legends?


Abyste se mohli stát ambasadorem, je potřeba splnit tyto požadavky:

  • musí vám být alespoň 18 let, protože musíte podepsat právní dokument;
  • musíte být zvoleni komunitou domény, kterou chcete reprezentovat;
  • musíte plynule ovládat angličtinu, protože všechny konverzace (písemné i mluvené) s týmem Travian: Legends budou probíhat v angličtině;
  • musíte podepsat dohodu o mlčenlivosti, aby vás mohl tým Travian: Legends zahrnout do důvěrných diskusí, které mají zůstat neveřejné, pokud nedojde k oboustranné dohodě, že obsah diskuse je možné sdílet veřejně.


Každý rok se odehrají dvoje volby.


První se odehraje v prvním čtvrtletí roku a slouží také k výběru účastníků pro událost Legends on Tour. Tyto volby jsou omezeny pouze na největší evropské domény.


Druhé volby jsou věnovány doménám, které se neúčastní akce Legends on Tour, a konají se ve třetím čtvrtletí roku.

Každý rok lze přidat maximálně 12 ambasadorů.


Průběh voleb


Volby začínají dvoutýdenním obdobím, kdy se všichni zájemci na vybraných doménách můžou přihlásit na pozici ambasadora vyplněním přihlášky v angličtině.


Jakmile je období přihlašování u konce, Travian: Legends tým společně s již existujícím týmem ambasadorů vyhodnotí všechny přihlášky a vyberou vhodné kandidáty. Proces výběru také zahrnuje krátký mluvený chat s možnými kandidáty.

Po výběru kandidátů začne na každé z příslušných domén veřejné hlasování.


V případech, kdy výběrovým řízením projde jen jeden kandidát, se dotyčná osoba automaticky stane ambasadorem.


Kodex chování


Od členů programu ambasadorů Travian: Legends se očekává určité chování.

  • MLUVTE BEZ OBAV – od členů programu se očekává profesionální a konstruktivní zapojení do diskusí s Travian Games a ostatními členy.
  • NEVEŘEJNÉ INFORMACE ZACHOVEJTE V TAJNOSTI – od členů programu se očekává respektování utajení a zákazu sdílení interních diskusí bez výslovného souhlasu všech zúčastněných stran.
  • SOUTĚŽTE FÉROVĚ – od členů programu se očekává, že nevyužijí žádné informace získané důvěrně nebo dříve než ostatní hráči k vlastnímu prospěchu ve hře, ať už přímo nebo nepřímo.
  • BUĎTE KLADNÝM HRDINOU – členové programu musí celou dobu dodržovat veškerá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek Travian Games.
  • BUĎTE AKTIVNÍ – od členů programu se očekává přiměřená úroveň aktivity v komunitě, na fóru, v Travian: Legends a na příslušném chatu na Slacku.

Nedodržení kodexu chování může vést k okamžitému vyloučení z programu ambasadorů Travian: Legends.


Seznam současných ambasadorů Travian: Legends

Demix_IT Italy
El_Tano Hispano
Jelena! Balkans
Kazah Russia
nionet8 Italy
Nyx_ Nordics
Schmitz' Katze Germany
SkyShepard France
WdwndSpecialist Anglosphere
wishmaster3 International
xTyrell Germany