🏛️ Program ambasadorů Travian: Legends 🏛️

Je Travian: Legends vaší vášní a trávíte hodně času rozvíjením svého účtu nebo koordinaci vaší aliance? Jste v kontaktu s mnoha dalšími hráči v komunitě? Znáte aktuální nálady a dokážete v místní komunitě sbírat nápady? Máte jasnou vizi o tom, co se komunitě líbí či nelíbí a co by pro ně udělalo hru ještě zábavnější?Pokud jste na všechny otázky odpověděli ano, pak jste vhodnými kandidáty do našeho programu ambasadorů.


Program ambasadorů Travian: Legends je poradní skupina složená ze zástupců demokraticky zvolených hráči, aby radili a asistovali společnosti Travian Games s vývojem hry Travian: Legends. Skupina ambasadorů reprezentuje pohledy a zájmy hráčů a pravidelně přináší zpětnou vazbu z komunity zástupcům společnosti Travian Games.


Volby se odehrají dvakrát ročně a jejich cílem je dynamicky rozšiřovat skupinu ambasadorů tak, aby pokrývala co největší počet lokálních komunit. To pomůže nám, vývojářům, k získání co nejširšího vhledu do aktuálního stavu a názorů komunity.


Seznam současných ambasadorů najdete níže.


Nyní se podíváme na podrobnosti. Jaká je role ambasadorů Travian: Legends?


Ambasador Travian: Legends je čestná pozice. Ambasador je prvním kontaktem pro tým Travian: Legends (vývojáři, herní designéři, zástupci pro komunikaci apod.) pro získání rychlého názoru nebo podrobnější zpětné vazby. Každý ambasador Travian: Legends reprezentuje hráčskou komunitu a vytváří most mezi hráči a společností Travian Games.


Co dělá ambasador Travian: Legends?


Ambasador je v přímém kontaktu s různými odděleními herního centra, které vyvíjí hru: produktový vlastník, herní designér, tým zákaznického servisu, tým komunitního managementu a herní specialista. Komunikace probíhá na Slacku pro ambasadory, kde se můžete zapojit do debat o různých tématech.


Součástí ambasadorových povinností je účast na prioritizaci témat vývoje, tzn. nastavování vyšších priorit tématům, která považujete za nejdůležitější pro hru i komunitu. V průběhu roku se koná 10–12 workshopů, na kterých herní tým a ambasadoři společně pracují na nalezení vhodných řešení a hledají nové nápady.


Na Slacku máte také možnost poskytnout okamžitou zpětnou vazbu týkající se nadcházejících aktualizací, navrhovat nové funkce do hry nebo vyhodnocovat návrhy a požadavky od komunity nebo herního designéra.


Přidání se k programu ambasadorů


Každý rok se odehrají dvoje volby. Každý rok lze přidat maximálně 12 ambasadorů.


Volby začínají dvoutýdenním obdobím, kdy se všichni zájemci na vybraných doménách můžou přihlásit na pozici ambasadora vyplněním přihlášky v angličtině.


Jakmile je období přihlašování u konce, Travian: Legends tým společně s již existujícím týmem ambasadorů vyhodnotí všechny přihlášky a vyberou vhodné kandidáty. Proces výběru také zahrnuje krátký mluvený chat s možnými kandidáty.


Po výběru kandidátů začne na každé z příslušných domén veřejné hlasování.


V případech, kdy výběrovým řízením projde jen jeden kandidát, se dotyčná osoba automaticky stane ambasadorem.


Od ambasadorů se vyžaduje dodržování kodexu chování, který podporuje týmovou spolupráci v respektujícím a zdravém prostředí.


Od členů programu ambasadorů Travian: Legends se očekává určité chování.

 • MLUVTE BEZ OBAV – od členů programu se očekává profesionální a konstruktivní zapojení do diskusí s Travian Games a ostatními členy.
 • NEVEŘEJNÉ INFORMACE ZACHOVEJTE V TAJNOSTI – od členů programu se očekává respektování utajení a zákazu sdílení interních diskusí bez výslovného souhlasu všech zúčastněných stran.
 • SOUTĚŽTE FÉROVĚ – od členů programu se očekává, že nevyužijí žádné informace získané důvěrně nebo dříve než ostatní hráči k vlastnímu prospěchu ve hře, ať už přímo nebo nepřímo.
 • BUĎTE KLADNÝM HRDINOU – členové programu musí celou dobu dodržovat veškerá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek Travian Games.
 • BUĎTE AKTIVNÍ – od členů programu se očekává přiměřená úroveň aktivity v komunitě, na fóru, v Travian: Legends a na příslušném chatu na Slacku.

Program ambasadorů může fungovat jen v případě, že skupina je aktivní a respektuje určité parametry. Proto jsou zde požadavky, které je potřeba splňovat, abyste mohli zůstat členy skupiny.

 • Buďte aktivní ve hře: Jelikož nás zajímají zkušenosti z první ruky a názory hráčů, je pro účast v programu ambasadorů nutné, abyste byli aktivními hráči.
 • Buďte přítomní: Jako ambasadoři byste se měli pravidelně a aktivně účastnit diskusí na Slacku pro ambasadory, abyste mohli rychle poskytnout zpětnou vazbu k aktuálním tématům. Chápeme, že ambasadoři můžou být zaneprázdněni v reálném životě, být na dovolené či být nemocní, ale dlouhodobá (několikaměsíční) absence a nezájem o práci skupiny povede k vyloučení z programu.
 • Účastněte se workshopů: Od ambasadorů očekáváme, že se zúčastní alespoň 50 % našich pravidelných workshopů, které se konají formou videokonference prostřednictvím Zoomu.
 • Buďte ve spojení: Pro ambasadory je velice důležité být v kontaktu s komunitou. Existuje mnoho způsobů, jak hrát hru, a my jako vývojový tým chceme mít jistotu, že hru vyvíjíme směrem, který bude vyhovovat většině herních stylů, a že zpětná vazba nebude limitována jen na malou skupinu hráčů. To je důvod, proč by měl ambasador získávat zpětnou vazbu z různých zdrojů a neomezovat se jen na zpětnou vazbu z vlastní aliance nebo skupiny spoluhráčů.
 • Musíte ovládat angličtinu: Jako ambasador musíte plynule ovládat angličtinu, protože všechny konverzace (písemné i mluvené) s týmem Travian: Legends budou probíhat v angličtině.
 • Musíte být starší 18 let, protože musíte podepsat dohodu o mlčenlivosti, aby vás mohl tým Travian: Legends zahrnout do důvěrných diskusí, které mají zůstat neveřejné, pokud nedojde k oboustranné dohodě, že obsah diskuse je možné sdílet veřejně.
 • Musíte být zvoleni komunitou domény, kterou chcete reprezentovat.

Seznam současných ambasadorů Travian: Legends

Demix_IT Italy
Jelena! Balkans
Kazah Russia
Nyx_ Nordics
Schmitz' Katze Germany
SkyShepard France
WdwndSpecialist Anglosphere
wishmaster3 International
xTyrell Germany