🏛️ „Travian: Legends“ ambasadorių programa 🏛️

Ar „Travian: Legends“ yra jūsų aistra ir jūs praleidžiate daug laiko vystydami savo paskyrą arba valdydami savo aljansą? Ar jūs bendraujate su daugybe kitų žaidėjų savo bendruomenėje? Ar jūs žinote vyraujančią nuotaiką ir esate pajėgus surinkti idėjas iš savo vietinės bendruomenės? Ar jūs turite aiškią viziją, kas jiems patinka ir kas – ne, ir kas galėtų jiems padaryti šį žaidimą dar įdomesnį?Jeigu jūsų atsakymai į visus šiuos klausimus yra taip, tuomet jūs esate tinkama kandidatas mūsų ambasadorių programai.


„Travian: Legends“ ambasadorių programa yra patariamoji taryba, kurią sudaro demokratiškai žaidėjų išrinktų bendruomenės atstovų grupė, patarianti ir padedanti „Travian Games“ kuriant žaidimą „Travian: Legends“. Ambasadorių grupė atstovauja žaidėjų požiūrį ir interesus ir reguliariai perduoda „Travian Games“ atstovams grįžtamąjį ryšį iš bendruomenės.


Rinkimai vyksta du kartu per metus ir ketinama dinamiškai auginti ambasadorių grupę, kad būtų padengta kiek įmanoma daugiau vietinių bendruomenių. Tai padeda mums, kūrėjams, susidaryti platesnį požiūrį apie dabartinę bendruomenės būseną.


Dabartinį ambasadorių sąrašą galite peržiūrėti žemiau.


Pasigilinkime į smulkmenas. Kokia yra „Travian: Legends“ ambasadoriaus rolė?


„Travian: Legends“ ambasadorius yra garbinga pozicija. Ambasadorius yra pirmasis asmuo, į kurį kreipsis „Travian: Legends“ komandos nariai (kūrėja, žaidimo dizaineriai, komunikacijos atstovai ir kt.), kad gautų greitos informacijos arba padėtų gauti detalesnį grįžtamąjį ryšį. Kiekvienas „Travian: Legends“ ambasadorius atstovauja žaidėjų bendruomenei ir formuoja ryšį tarp žaidėjų ir „Travian Games“.


Ką daro „Travian: Legends“ ambasadorius?


Ambasadorius tiesiogiai bendrauja su įvairiais žaidimų centro departamentais, kurie kuria žaidimą: produkto vadovu, žaidimo dizaineriu, klientų aptarnavimo komanda, bendruomenės valdymo komanda ir žaidimo specialistu. Yra dedikuota „Slack“ erdvė, kur galite užvesti tiesioginį dialogą įvairiomis temomis.


Dalis ambasadoriaus pareigų yra dalyvauti suteikiant pirmenybę kūrimo temoms, paskirti aukštesnį prioritetą toms, kurias laikote neatidėliotinomis žaidimui ir bendruomenei. Per metus įvyksta apie 10-12 dirbtuvių, kurių metu komanda ir ambasadoriai dirba kartu, kad surastų tinkamus sprendimus ir dalyvautų kuriant naujas idėjas.


„Slack“ erdvė taip pat suteikia galimybę iškart duoti grįžtamąjį ryšį dėl ateinančių atnaujinimų, taip pat pasiūlyti žaidimo ypatybes ar įvertinti pasiūlymus ar pageidavimus iš bendruomenės ar žaidimo dizainerio.


Prisijungimas prie ambasadorių programos.


Kasmet vyksta dveji rinkimai. Kiekvienais metais pridedama ne daugiau nei 12 ambasadorių.


Rinkimų procesas prasideda 2 savaičių periodu, kurio metu visi susidomėję žmonės iš atrinktų domenų gali pateikti paraišką tapti ambasadoriumi užpildydami anketą anglų kalba.


Pasibaigus paraiškų teikimo periodui, „Travian: Legends“ komanda, kartu su esamais ambasadoriais, įvertins kiekvieną paraišką ir atrinks tinkančias programai. Atrankos proceso metu taip pat vykdomi trumpi interviu žodžiu su galimais kandidatais.


Po atrankos, prasidės viešas balsavimas kiekviename iš atitinkamų domenų.


Tais retais atvejais, kai atrankos procesą pereina tik vienas žmogus, jis automatiškai tampa ambasadoriumi.


Ambasadoriaus reikalaujama vadovautis elgesio kodeksu, kuris padeda komandai dirbti pagarbioje ir sveikoje aplinkoje.


„Travian: Legends“ ambasadorių programos dalyviams galioja tam tikri elgesio lūkesčiai.

 • KALBĖKITE BE BAIMĖS – Programos dalyviai turėtų aktyviai dalyvauti profesionaliose ir konstruktyviose diskusijose su „Travian Games“ ir kitais dalyviais.
 • PRIVAČIĄ INFORMACIJĄ IÅ LAIKYKITE PRIVAČIA – Programos dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių konfidencialumą ir vengti dalytis detalėmis apie vidines programos diskusijas be aiÅ¡kaus visų kitų diskusijoje dalyvavusių Å¡alių sutikimo.
 • VARŽYKITĖS SĄŽININGAI – Programos dalyviai negali naudoti jokios įgytos informacijos, kuri yra konfidenciali arba dar ne vieÅ¡a, kad įgytų asmeninės naudos žaidime tiek tiesioginiu, tiek netiesioginiu bÅ«du.
 • BŪKITE GERAS KARŽYGYS – Programos dalyviai turi vadovautis „Travian Games“ Sąlygomis visose situacijose.
 • IÅ LIKITE AKTYVUS – Programos dalyviai turėtų iÅ¡likti aktyvÅ«s bendruomenėje, forume, „Travian: Legends“ ir tam skirtoje „Slack“ erdvėje.

Ambasadorių programa yra efektyvi, kai grupė yra aktyvi ir yra gerbiami tam tikri kriterijai. Dėl to, norint išlikti grupės dalimi, reikia vadovautis nustatytais reikalavimais.

 • BÅ«kite aktyviai įsitraukę į žaidimą: kadangi mes ieÅ¡kome patirties ir nuomonės iÅ¡ pirmų rankų, buvimas ambasadorių programoje reikalauja, kad bÅ«tumėte aktyviai įsitraukę į žaidimą.
 • Dalyvaukite: kaip ambasadorius, jÅ«s turėtumėte reguliariai dalyvauti paskirtoje „Slack“ erdvėje ir galėti suteikti greitą grįžtamąjį ryšį svarbiomis temomis. Mes žinome, kad ambasadoriai gali bÅ«ti užimti tikrame gyvenime, keliauti atostogų ar sirgti, tačiau ilgesnis nedalyvavimas kelis mėnesius ir susidomėjimo grupės darbu trÅ«kumas sąlygos paÅ¡alinimą iÅ¡ programos.
 • Turėkite galimybę dalyvauti dirbtuvėse: mes tikimės, kad kaip ambasadorius jÅ«s galėsite dalyvauti bent 50% mÅ«sų reguliarių dirbtuvių, kurios vyksta vaizdo konferencijose „Zoom“.
 • Turėkite daug pažinčių: svarbu, kad, kaip ambasadorius, bendrautumėte su savo bendruomene. Yra daugybė bÅ«dų žaisti žaidimą ir mes, kaip kÅ«rėjai, norime užtikrinti, kad kuriame kryptimi, kuri tinka didžiajai daugumai žaidimo stilių ir kad grįžtamasis ryÅ¡ys nėra apribotas mažos žaidėjų grupės. Todėl idealiu atveju ambasadorius turėtų gauti grįžtamąjį ryšį iÅ¡ skirtingų Å¡altinių ir neapriboti grįžtamojo ryÅ¡io savo aljansu ar žaidimo ratu.
 • Sklandžiai kalbėkite angliÅ¡kai: kaip ambasadorius jÅ«s turite sugebėti sklandžiai kalbėti anglų kalba, nes visas bendravimas (tiek raÅ¡ytinis, tiek žodinis) su „Travian: Legends“ komanda vyks Å¡ia kalba.
 • BÅ«kite bent 18 metų, nes jÅ«s turėsite pasiraÅ¡yti informacijos neatskleidimo sutartį, kad „Travian: Legends“ komanda galėtų įtraukti ambasadorių į diskusijas įsitikindama, kad jos iÅ¡liks privačios, iÅ¡skyrus atvejus, kai bus abipusis susitarimas dalytis diskusijos turiniu vieÅ¡ai.
 • BÅ«kite iÅ¡rinkti domeno, kurį norite atstovauti, bendruomenės.


Dabartinių „Travian: Legends“ ambasadorių sąrašas

Demix_IT Italy
Jelena! Balkans
Kazah Russia
Nyx_ Nordics
Schmitz' Katze Germany
SkyShepard France
WdwndSpecialist Anglosphere
wishmaster3 International
xTyrell Germany