🏛️ Program Ambasadorów Travian: Legends 🏛️

Czym jest Program Ambasadorów Travian: Legends?


W Programie Ambasadorów Travian: Legends gracze demokratycznie wybierają reprezentantów społeczności do doradzania i pomocy Travian Games w rozwoju gry Travian: Legends. Grupa ambasadorów reprezentuje punkt widzenia i interesy graczy i regularnie przesyła informacje od społeczności do przedstawicieli Travian Games.


Jaką rolę spełnia ambasador Travian: Legends?


Każdy ambasador Travian: Legends reprezentuje społeczność graczy i tworzy połączenie między graczami a Travian Games. Ambasador jest pierwszym punktem kontaktowym dla zespołu Travian: Legends (deweloperzy, game designerzy, specjaliści od komunikacji itd.) w celu szybkiego uzyskania informacji lub dla bardziej szczegółowych rozważań.


Ambasadorzy uczestniczą w różnych czatach dotyczących rozwoju gry i udzielają wsparcia w postaci komentarzy i informacji o priorytetach społeczności.


Jakiego rodzaju wpływ na rozwój gry mają ambasadorzy?


Ambasadorzy mogą wspierać zespół Traviana: Legends w dopracowywaniu nadchodzących zmian oraz pomagając ustawiać kolejność prac nad nowymi funkcjami. Mogą proponować nowe zmiany i pomysły od społeczności.


W przypadku istotnych kłopotów w grze, takich jak błędy, problemy z dostępem itd. ambasadorzy mogą od razu informować o tym zespół, dzięki czemu problemy naprawione są najszybciej, jak to możliwe.


Jak można dostać się do Programu Ambasadorów Travian: Legends?


Aby zostać ambasadorem, trzeba:

  • mieć co najmniej 18 lat, jako że wymagane jest podpisanie dokumentu prawnego;
  • zostać wybranym przez społeczność, którą chce się reprezentować;
  • znać angielski w stopniu wystarczającym na swobodną rozmowę (pisemną oraz ustną) z zespołem Travian: Legends;
  • podpisać Non-Disclosure Agreement (zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy), tak aby zespół Travian: Legends mógł swobodnie omawiać z ambasadorem wszystkie sprawy mając pewność, że pozostaną one prywatne, z wyjątkiem publikacji za obopólną zgodą.


Wybory odbywają się dwa razy do roku.


Pierwsze wybory w pierwszym kwartale roku służą jednocześnie do wyboru uczestników wydarzenia Legends on Tour. Te wybory są ograniczone do europejskich domen z największą liczbą graczy.


Drugie wybory są poświęcone domenom, które nie uczestniczą w Legends on Tour i odbywają się w trzecim kwartale roku.

Każdego roku wybieranych będzie maksymalnie 12 nowych ambasadorów.


Proces wyborów


Wybory zaczynają się od dwutygodniowego okresu, w czasie którego zainteresowane osoby z wybranych domen mogą składać swoje kandydatury przy pomocy formularza w języku angielskim.


Po zakończeniu tego okresu zespół Traviana: Legends wraz z obecnymi ambasadorami przejrzy wszystkie kandydatury i wybierze osoby, które pasują do programu. Proces wyboru zawiera także krótką rozmowę głosową z wybranymi kandydatami.

Po wybraniu kandydatów rozpocznie się głosowanie w każdej z danych domen.


W rzadkim przypadku, gdy tylko jedna osoba przejdzie proces selekcji, automatycznie zostanie ambasadorem.


Kodeks postępowania


Mamy pewne oczekiwania wobec zachowania członków Programu Ambasadorów Travian: Legends.

  • MÓW BEZ OBAW ― Oczekujemy, że członkowie programu będą angażować się w dyskusje z Travian Games i innymi członkami w sposób profesjonalny i konstruktywny.
  • ZACHOWAJ PRYWATNOŚĆ TEGO, CO PRYWATNE ― Członkowie programu powinni szanować tajemnicę wraz z innymi członkami programu i nie dzielić się szczegółami wewnętrznych dyskusji bez wyraźnej zgody wszystkich stron.
  • RYWALIZUJ UCZCIWIE ― Członkowie programu nie mogą korzystać z informacji zdobytych w zaufaniu lub przed opublikowaniem ich ogólnej społeczności w celu uzyskania osobistych korzyści w grze, bezpośrednio bądź pośrednio.
  • BĄDŹ DOBRYM BOHATEREM ― Członkowie programu muszą zawsze przestrzegać postanowień Ogólnych Zasad i Warunków Travian Games.
  • BĄDŹ AKTYWNY ― Oczekujemy, że członkowie programu zachowają odpowiedni poziom aktywności wewnątrz społeczności, na forum i w specjalnym zespole na Slacku Travian: Legends.

Nieprzestrzeganie Kodeksu postępowania może skutkować wczesnym usunięciem z Programu Ambasadorów Travian: Legends.


Lista obecnych ambasadorów Travian: Legends

Demix_IT Italy
El_Tano Hispano
Jelena! Balkans
Kazah Russia
Nyx_ Nordics
Schmitz' Katze Germany
SkyShepard France
WdwndSpecialist Anglosphere
wishmaster3 International
xTyrell Germany